Властивість-значення

Властивість-значення

Пара властивість-значення, наприклад, відображає особливості продукту або місце. Використовуйте властивість "ім'я" для назви властивості. Якщо є додатковий, читабельний людиною варіант властивості, такий варіант вартості, слід розмістити його у властивості "опис".

Canonical URL: http://schema.org/PropertyValue

Зображення image

Зображення предмета. Це може бути URL або "Графічний об'єкт".

Очікуваний тип: Графічний об'єкт, URL


Код unitCode

Одиниця виміру, наведена з використанням UN / CEFACT Common Code (3-х символів) або URL-адреси. Інші коди, крім UN / CEFACT Common Code, можуть бути використані з префіксом, що ставиться після двокрапки.

Очікуваний тип: Text, URL


Текст unitText

Рядок або текст із зазначенням одиниці виміру. Корисно, якщо ви не можете внести стандартний код для "Коду".

Очікуваний тип: Text


Максимальне значення maxValue

Найвище значення якоїсь характеристики або властивості.

Очікуваний тип: Number


Мінімальне значення minValue

Найнижче значення якоїсь характеристики або властивості.

Очікуваний тип: Number


Значення value

Значення кількісного показника або зв'язки значень властивостей. Для "Кількісного показника" рекомендованим типом значень є "Кількість". Для "Властивості-значення" це може бути "Текст", "Кількість", "Логічне" або "Структуровані значення".

Очікуваний тип: Boolean, Number, Структуровані значення, Text


Посилання на значення valueReference

Позначка для вторинного значення, що дає додаткову інформацію про первинне значення, наприклад, посилання на температуру.

Очікуваний тип: Перелік, Властивість-значення, Якісне значення, Кількісний показник, Структуровані значення


Ідентифікатор властивості propertyID

Зазвичай використовуваний ідентифікатор властивості, наприклад, виробник або стандартний код властивості. Ідентифікатор властивості може бути: 1) префіксним рядком, призначеним в основному для використання зі стандартами для властивостей продукту; 2) специфічним, не префіксним рядком (наприклад, первинний ключ властивості або ідентифікатор властивості конкретного виробника) або 3) URL, що вказує на тип властивості, або інтернет-ресурс, що описує властивість (наприклад, глосарій). Стандартні комплекси повинні сприяти стандартний префікс для ідентифікаторів властивостей

Очікуваний тип: Text, URL


Назва name

Назва предмета \ запису.

Очікуваний тип: Text


Опис description

Короткий опис предмета.

Очікуваний тип: Text


Альтернативне ім'я alternateName

Будь-яке альтернативне ім'я \ назва предмета.

Очікуваний тип: Text


Потенційна дія potentialAction

Вказує на потенційну дію, яка описує ідеалізовану дію, в якому ця річ буде грати роль "об'єкта".

Очікуваний тип: Дія


Основна суть сторінки mainEntityOfPage

Вказує сторінку (або іншу "Творчу роботу"), для якої ця річ є суттю, що описується.

Очікуваний тип: Творча робота, URL


Таке ж, як sameAs

Адреса інтернет-сторінки, що недвозначно вказує на ідентичність предмета. Наприклад, це може бути сторінка у Вікіпедії, сторінку у Freebase або офіційний сайт.

Очікуваний тип: URL


URL url

URL предмета.

Очікуваний тип: URL


Додатковий тип additionalType

Додатковий тип для елемента, що зазвичай використовується для додавання більш конкретних типів від зовнішніх словників в синтаксис мікроданих. Це відносини між чимось та класом, якому це належить. В синтаксисі RDFа краще використовувати рідний синтаксис RDF - атрибут "typeOf" для множинних типів. Інструменти Schema.org можуть слабо розуміти додаткові типи, особливо ті, що визначені ззовні.

Очікуваний тип: URL


Наступний рівень