Кількісний показник

Кількісний показник

Значення точки або інтервалу для характеристик продукції та інших цілей.

Canonical URL: http://schema.org/QuantitativeValue

Зображення image

Зображення предмета. Це може бути URL або "Графічний об'єкт".

Очікуваний тип: Графічний об'єкт, URL


Код unitCode

Одиниця виміру, наведена з використанням UN / CEFACT Common Code (3-х символів) або URL-адреси. Інші коди, крім UN / CEFACT Common Code, можуть бути використані з префіксом, що ставиться після двокрапки.

Очікуваний тип: Text, URL


Текст unitText

Рядок або текст із зазначенням одиниці виміру. Корисно, якщо ви не можете внести стандартний код для "Коду".

Очікуваний тип: Text


Посилання на значення valueReference

Позначка для вторинного значення, що дає додаткову інформацію про первинне значення, наприклад, посилання на температуру.

Очікуваний тип: Перелік, Властивість-значення, Якісне значення, Кількісний показник, Структуровані значення


Значення value

Значення кількісного показника або зв'язки значень властивостей. Для "Кількісного показника" рекомендованим типом значень є "Кількість". Для "Властивості-значення" це може бути "Текст", "Кількість", "Логічне" або "Структуровані значення".

Очікуваний тип: Boolean, Number, Структуровані значення, Text


Максимальне значення maxValue

Найвище значення якоїсь характеристики або властивості.

Очікуваний тип: Number


Мінімальне значення minValue

Найнижче значення якоїсь характеристики або властивості.

Очікуваний тип: Number


Додаткова властивість additionalProperty

Пара властивість-значення, що відображає додаткові характеристики сутності, наприклад, особливість продукту або інша характеристика, для якої немає відповідної властивості в schema.org. Примітка: видавці повинні мати на увазі, що додатки, розроблені для використання специфічних властивостей schema.org (наприклад, http://schema.org/width, http://schema.org/color, http://schema.org/gtin13 і т.д.), як правило, очікуватимуть дані для надання з використанням цих властивостей замість використання родового механізму властивості \ значення.

Очікуваний тип: Властивість-значення


Назва name

Назва предмета \ запису.

Очікуваний тип: Text


Опис description

Короткий опис предмета.

Очікуваний тип: Text


Альтернативне ім'я alternateName

Будь-яке альтернативне ім'я \ назва предмета.

Очікуваний тип: Text


Потенційна дія potentialAction

Вказує на потенційну дію, яка описує ідеалізовану дію, в якому ця річ буде грати роль "об'єкта".

Очікуваний тип: Дія


Основна суть сторінки mainEntityOfPage

Вказує сторінку (або іншу "Творчу роботу"), для якої ця річ є суттю, що описується.

Очікуваний тип: Творча робота, URL


Таке ж, як sameAs

Адреса інтернет-сторінки, що недвозначно вказує на ідентичність предмета. Наприклад, це може бути сторінка у Вікіпедії, сторінку у Freebase або офіційний сайт.

Очікуваний тип: URL


URL url

URL предмета.

Очікуваний тип: URL


Додатковий тип additionalType

Додатковий тип для елемента, що зазвичай використовується для додавання більш конкретних типів від зовнішніх словників в синтаксис мікроданих. Це відносини між чимось та класом, якому це належить. В синтаксисі RDFа краще використовувати рідний синтаксис RDF - атрибут "typeOf" для множинних типів. Інструменти Schema.org можуть слабо розуміти додаткові типи, особливо ті, що визначені ззовні.

Очікуваний тип: URL