LocationFeatureSpecification

LocationFeatureSpecification

Specifies a location feature by providing a structured value representing a feature of an accommodation as a property-value pair of varying degrees of formality.

Canonical URL: http://schema.org/LocationFeatureSpecification

Disambiguating description disambiguatingDescription

A sub property of description. A short description of the item used to disambiguate from other, similar items. Information from other properties (in particular, name) may be necessary for the description to be useful for disambiguation.

Очікуваний тип: Text


Identifier identifier

The identifier property represents any kind of identifier for any kind of Thing, such as ISBNs, GTIN codes, UUIDs etc. Schema.org provides dedicated properties for representing many of these, either as textual strings or as URL (URI) links. See background notes for more details.

Очікуваний тип: Властивість-значення, Text, URL


Зображення image

Зображення предмета. Це може бути URL або "Графічний об'єкт".

Очікуваний тип: Графічний об'єкт, URL


Measurement technique measurementTechnique

A technique or technology used in a Dataset (or DataDownload, DataCatalog), corresponding to the method used for measuring the corresponding variable(s) (described using variableMeasured). This is oriented towards scientific and scholarly dataset publication but may have broader applicability; it is not intended as a full representation of measurement, but rather as a high level summary for dataset discovery.

For example, if variableMeasured is: molecule concentration, measurementTechnique could be: "mass spectrometry" or "nmr spectroscopy" or "colorimetry" or "immunofluorescence".

If the variableMeasured is "depression rating", the measurementTechnique could be "Zung Scale" or "HAM-D" or "Beck Depression Inventory".

If there are several variableMeasured properties recorded for some given data object, use a PropertyValue for each variableMeasured and attach the corresponding measurementTechnique.

Очікуваний тип: Text, URL


Час доступу hoursAvailable

Час (години), протягом якого послуга або контакт є доступним.

Очікуваний тип: Специфікація графіків роботи


Максимальне значення maxValue

Найвище значення якоїсь характеристики або властивості.

Очікуваний тип: Number


Мінімальне значення minValue

Найнижче значення якоїсь характеристики або властивості.

Очікуваний тип: Number


Ідентифікатор властивості propertyID

Зазвичай використовуваний ідентифікатор властивості, наприклад, виробник або стандартний код властивості. Ідентифікатор властивості може бути: 1) префіксним рядком, призначеним в основному для використання зі стандартами для властивостей продукту; 2) специфічним, не префіксним рядком (наприклад, первинний ключ властивості або ідентифікатор властивості конкретного виробника) або 3) URL, що вказує на тип властивості, або інтернет-ресурс, що описує властивість (наприклад, глосарій). Стандартні комплекси повинні сприяти стандартний префікс для ідентифікаторів властивостей

Очікуваний тип: Text, URL


Код unitCode

Одиниця виміру, наведена з використанням UN / CEFACT Common Code (3-х символів) або URL-адреси. Інші коди, крім UN / CEFACT Common Code, можуть бути використані з префіксом, що ставиться після двокрапки.

Очікуваний тип: Text, URL


Текст unitText

Рядок або текст із зазначенням одиниці виміру. Корисно, якщо ви не можете внести стандартний код для "Коду".

Очікуваний тип: Text


Дійсний з validFrom

Дата, коли предмет стає дійсним \ доступним.

Очікуваний тип: DateTime


Дійсний до validThrough

Закінчення дії пропозиції, специфікації цін або інформації про робочий час.

Очікуваний тип: DateTime


Значення value

Значення кількісного показника або зв'язки значень властивостей. Для "Кількісного показника" рекомендованим типом значень є "Кількість". Для "Властивості-значення" це може бути "Текст", "Кількість", "Логічне" або "Структуровані значення".

Очікуваний тип: Boolean, Number, Структуровані значення, Text


Посилання на значення valueReference

Позначка для вторинного значення, що дає додаткову інформацію про первинне значення, наприклад, посилання на температуру.

Очікуваний тип: Перелік, Властивість-значення, Якісне значення, Кількісний показник, Структуровані значення


Назва name

Назва предмета \ запису.

Очікуваний тип: Text


Опис description

Короткий опис предмета.

Очікуваний тип: Text


Альтернативне ім'я alternateName

Будь-яке альтернативне ім'я \ назва предмета.

Очікуваний тип: Text


Потенційна дія potentialAction

Вказує на потенційну дію, яка описує ідеалізовану дію, в якому ця річ буде грати роль "об'єкта".

Очікуваний тип: Дія


Основна суть сторінки mainEntityOfPage

Вказує сторінку (або іншу "Творчу роботу"), для якої ця річ є суттю, що описується.

Очікуваний тип: Творча робота, URL


Таке ж, як sameAs

Адреса інтернет-сторінки, що недвозначно вказує на ідентичність предмета. Наприклад, це може бути сторінка у Вікіпедії, сторінку у Freebase або офіційний сайт.

Очікуваний тип: URL


URL url

URL предмета.

Очікуваний тип: URL


Додатковий тип additionalType

Додатковий тип для елемента, що зазвичай використовується для додавання більш конкретних типів від зовнішніх словників в синтаксис мікроданих. Це відносини між чимось та класом, якому це належить. В синтаксисі RDFа краще використовувати рідний синтаксис RDF - атрибут "typeOf" для множинних типів. Інструменти Schema.org можуть слабо розуміти додаткові типи, особливо ті, що визначені ззовні.

Очікуваний тип: URL